Användning av cookies
Värderingsdata använder cookies för att ge besökarna tillgång till olika funktioner på webbplatsen, för att följa upp webbplatsens besökstrafik samt få tillgång till information som kan förbättra våra tjänster. Läs mer här

Utgivningsbevis

Utgivningsbevis har utfärdats av Radio- och TV-verket för pro.varderingsdata.se enligt den s.k. databasregeln vilket innebär att webbplatsen omfattas av grundlagsskyddet i Yttrandefrihetsgrundlagen.

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare är Christian Fjordskär.

Support

Har du frågor om tjänsten, vill rapportera fel eller liknande kan du vända dig till vår support.