Användning av cookies
Värderingsdata använder cookies för att ge besökarna tillgång till olika funktioner på webbplatsen, för att följa upp webbplatsens besökstrafik samt få tillgång till information som kan förbättra våra tjänster. Läs mer här

Bristfällig information

Bakgrund

Bostadsrättsföreningar är skyldiga att upprätta årsredovisning enligt Årsredovisningslagen. Årsredovisningen är en mycket viktig informationshandling både för nuvarande och blivande medlemmar i bostadsrättsföreningen, då den innehåller information om utfall från föregående räkenskapsår samt en redogörelse om väsentliga händelser.

Det är enbart så kallade "större" bostadsrättsföreningar som är skyldiga att lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket. Det gör att det finns ett stort informationsglapp på marknaden när det gäller information från bostadsrättsföreningar. Värderingsdata har därför sedan 2007 gjort en årlig insamling där vi bygger en databas med samtliga bostadsrättsföreningars årsredovisningar.

Inte alla uppfyller informationsplikten

Alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att tillhandahålla årsredovisningen för alla som är intresserade av den. De bostadsrättsföreningar som inte tillhandahåller årsredovisningen på internet, exempelvis genom en hemsida, kontaktar Värderingsdata för att få tillgång till en årsredovisningskopia.

De allra flesta bostadsrättsföreningar är mycket tillmötesgående och tillhandahåller antingen en digital eller fysisk kopia av årsredovisningen. Tyvärr är det dock ett antal föreningar som trots upprepade uppmaningar vägrar tillhandahålla årsredovisningen. För att markera för övriga intressenter till bostadsrättsföreningen att inte informationsplikten efterföljs, har Värderingsdata valt att markera föreningen som "bristfällig information".

Vad innebär det om en förening är markerad som "bristfällig information"?

Det innebär att föreningen trots upprepade uppmaningar valt att inte tillhandahålla Värderingsdata sin årsredovisning. Som intressent till föreningen, långivare eller bostadsköpare, är detta en mycket viktig signal om att föreningen åsidosätter sin informationsplikt.

Vad gör jag om min förening är markerad som "bristfällig information"?

Kontakta Värderingsdata så snart som möjligt och berätta hur vi kan få tillgång till er årsredovisning. Vi tar därefter bort markeringen så snart årsredovisningen har registrerats i vår databas.